Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - z upoważnienia ministra - na zapytanie w sprawie nieprzyznania nagrody finansowej żużlowcom za zdobycie drużynowego mistrzostwa świata na żużlu w 2009 r.wtorek, 9 lutego 2010

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie posła na Sejm RP pana Jana Dziedziczaka, sygn. SPS-024-5302/09, w sprawie nieprzyznania nagrody finansowej żużlowcom za zdobycie drużynowego mistrzostwa świata na żużlu w 2009 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Polski Związek Motorowy wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagród finansowych dla zawodników za zdobycie I miejsca w Drużynowym Pucharze Świata na żużlu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sportu z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników (Dz. U. Nr 181, poz. 1332) przyznaje się nagrody i wyróżnienia za wyniki (miejsca I, II, III) osiągnięte wyłącznie na mistrzostwach Europy i świata, uniwersjadzie letniej i zimowej i akademickich mistrzostwach świata. W związku z wątpliwościami co do charakteru imprezy (protokół zawodów) Ministerstwo Sportu i Turystyki wystąpiło z prośbą do PZM o potwierdzenie z Międzynarodowej Federacji Motocyklowej rangi odbytych zawodów. Zgodnie z otrzymanym pismem z Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) zawody, na których zespół polski zajął I miejsce, posiadają rangę Drużynowego Pucharu Świata (tłumaczenie tekstu przez tłumaczy przysięgłych) i wynika to także z przesłanego przez PZM regulaminu zawodów.

W latach ubiegłych i w 2008 r. Polski Związek Motorowy przy składaniu wniosku informował, że impreza ta jest drużynowymi mistrzostwami świata na żużlu. Na tej podstawie zawodnicy otrzymali nagrody finansowe za zdobycie I miejsca na drużynowych mistrzostwach świata. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie posiada informacji o przyznawaniu nagród finansowych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego przy PZM.

W oparciu o rozporządzenie ministra sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. Nr 113, poz. 777) oraz biorąc pod uwagę całokształt osiągniętych wyników sportowych przez zawodników sportu żużlowego, minister sportu i turystyki w grudniu 2009 r. podjął decyzję o przyznaniu nagród finansowych w wysokości 3450 zł dla zawodników, którzy zdobyli I miejsce w Drużynowym Pucharze Świata na żużlu w 2009 r.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Ryszard Stachurski

Warszawa, dnia 9 lutego 2010 r.

Administrator strony: Błażej Wojtyła

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)