Multimedia

Wiceminister Jan Dziedziczak o polityce historycznej w RODM w Toruniuczwartek, 30 marca 2017, www.msz.gov.pl

– Kwestia tworzenia pożądanego wizerunku Polski za granicą, uwzględniającego nasze historyczne zasługi dla świata, nabrała obecnie wielkiego znaczenia – powiedział wiceminister Jan Dziedziczak podczas konferencji naukowej „Polityka historyczna państwa” w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Wiceszef MSZ w swoim wystąpieniu podkreślił wagę prawdy historycznej dla dobrych relacji międzynarodowych. – Historia tylko wtedy daje rękojmię bezpieczeństwa i dobrego współżycia pomiędzy narodami, kiedy jest oparta na prawdzie. Głoszenie tej prawdy jest wielkim zadaniem Polaków w kraju oraz milionów rodaków rozsianych po całym świecie – powiedział wiceminister Jan Dziedziczak.

Podczas konferencji zorganizowanej przez RODM w Toruniu poruszono zagadnienia dotyczące strategii polityki historycznej państwa, promowania historii Polski za granicą oraz roli szkół, samorządów, mediów i organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki historycznej i kształtowaniu tożsamości lokalnej. Głównym celem działalności sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)