Multimedia

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jan Dziedziczak, składa wizytę w Kanadzie.poniedziałek, 7 sierpnia 2017, www.msz.gov.pl

Pierwszy dzień jego pobytu wypełniły spotkania z Polonią i kanadyjskimi politykami w Toronto oraz wizyta na jedynym w Ameryce polskim cmentarzu wojskowym w Niagara-on-the-Lake.

Wiceszef dyplomacji, któremu towarzyszy dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Mateusz Stąsiek, rozpoczął swoją wizytę od złożenia wieńca pod Pomnikiem Katyńskim oraz Tablicą Smoleńską w Toronto. Podczas rozmowy ze zgromadzonymi na uroczystości przedstawicielami ruchu polonijnego, podziękował za determinację w dążeniu do powstania tych dwóch niezwykle istotnych miejsc pamięci. Nie zabrakło także słów uznania dla Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto, za organizowanie corocznych uroczystości ku czci ofiar z licznym udziałem organizacji polonijnych, kombatantów i weteranów oraz harcerstwa. Pomnik był pierwszym w świecie ustawionym w miejscu publicznym monumentem ku czci ofiar sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach w Katyniu.

Zaraz po tej uroczystości odbyło się spotkanie z posłem do kanadyjskiej Izby Gmin, Arifem Viranim, pełniącym funkcję sekretarza parlamentarnego przy Ministrze Dziedzictwa Narodowego Kanady. Podczas rozmowy omówiono tematy związane z sytuacją polskiej społeczności w Kanadzie, a także kwestie dotyczące wzmocnienia i zintensyfikowania współpracy polsko-kanadyjskiej w zakresie wspólnego dialogu politycznego. Poseł Virani podkreślił, że Kanada docenia wagę geopolitycznego znaczenia Polski i wspiera działania NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Poruszono też temat budowy Pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie, który będzie wyrazem pamięci dla ofiar zbrodniczego systemu z całego świata.

Następnie minister Dziedziczak udał się do położonej pod granicą z USA miejscowości Niagara-on-the-Lake, gdzie złożył wieniec na cmentarzu wojskowym Hallerczyków, szkolonych tutaj w czasie I wojny światowej w obchodzącym właśnie stulecie powstania Obozie Kościuszki. Nawiązując do tych wydarzeń, złożył podziękowania miejscowej Polonii za podtrzymywanie pamięci o czynie zbrojnym Polonii i za organizację corocznej pielgrzymki, która co roku gromadzi setki Polaków z całej Ameryki Północnej.

Po powrocie do Toronto, minister Dziedziczak spotkał się z Burmistrz Mississaugi panią Bonnie Crombie – „najbardziej polskiego” miasta w Kanadzie, w którym blisko 10% populacji deklaruje polskie pochodzenie. Podczas spotkania, mająca również polskie korzenie, pani Burmistrz akcentowała zaangażowanie miasta w promowanie polskiej historii i kultury, podając za przykład między innymi przykład sukces Polskiego Dnia w Mississaudze, który w ciągu zaledwie 3 lat istnienia stał się jednym z największych wydarzeń kulturalnych w mieście.

Kolejnym rozmówcą wiceszefa MSZ był Prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Władysławem Lizoniem, z którym rozmawiał między innymi o wzmocnieniu roli Polonii w promocji naszego kraju i ochronie jego dobrego imienia, jak i o działaniach ruchu polonijnego, mających na celu uzyskanie w życiu politycznym kraju statusu odpowiadającego liczebności polskiej diaspory.

Podczas zorganizowanej w dalszej kolejności w siedzibie Konsulatu konferencji prasowej dla mediów polonijnych, Wiceminister Dziedziczak poinformował między innymi o planach utworzenia specjalnego okręgu w wyborach do Senatu, w którym byłby wybierany Senator reprezentujący ruch polonijny na całym świecie.

Na koniec dnia minister Dziedziczak spotkał się z zaproszonymi przez Konsula Generalnego Grzegorza Morawskiego liderami polonijnych organizacji z prowincji Ontario. Podczas swojego wystąpienia zaapelował o obronę dobrego imienia Polski i Polaków. – Jest nas 20 milionów zagranicą, to wielka siła – podkreślił. Poprosił także o tworzenie propolskiego lobby i pielęgnowanie polskiego języka i kultury wśród młodego pokolenia Polaków – Kluczem do polskości jest nauczanie języka. Dajmy dziecku wybór, uczmy języka polskiego, korzystajmy z takich instytucji jak polska szkoła, Związek Harcerstwa, pielęgnujmy w najmłodszych tę polskość – mówił. Wiceszef MSZ zwrócił się także z prośbą do Polonii o jedność ponad podziałami politycznymi i wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec fałszowania historii.

Spotkanie to było również okazją do uhonorowania medalem Bene Merito, przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych osobom szczególnie zasłużonym dla wzmacniania pozycji Polski za granicą, Janowi Cytowskiemu, jednemu z najbardziej zasłużonych przedstawicieli obecnego pokolenia działaczy polonijnych w Kanadzie, byłego prezesa Rady Polonii Świata.

Uroczystość w Konsulacie zakończyła jednodniową wizytę Wiceministra Spraw Zagranicznych w Toronto. Stąd Wiceszef dyplomacji udał się następnie do Ottawy, a następnie weźmie udział w IX Zlocie Harcerstwa Polonijnego w Tamaracouta na wschód od Ottawy, niedaleko St. Jerome oraz odwiedzi Montreal. Wizytę w Kanadzie zakończy 7 sierpnia.

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)