Multimedia

Poseł Jan Dziedziczak wspiera Ochotnicze Straże Pożarne!sobota, 29 września 2018

700 tysięcy złotych otrzymało 10 gmin z południowej Wielkopolski na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości. Wraz z włodarzami Blizanowa, Brzezin, Godzieszy Wielkich, Kępna, Koźmina Wielkopolskiego, Mycielina, Opatówka, Ostrzeszowa, Raszkowa i Szczytnik poseł Jan Dziedziczak wziął udział w uroczystym podpisaniu odpowiednich umów pomiędzy samorządami a Ministerstwem Sprawiedliwości. Sprzęt zakupiony dla Ochotniczych Straży Pożarnych przyczyni się do wzrostu potencjału tych jednostek, a tym samym potencjału ratowniczego na terenie południowej Wielkopolski. Dziękuję samorządom za współpracę w aplikowaniu o środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)