Multimedia

O polityce historycznej w MSWiAwtorek, 27 czerwca 2017, www.msz.gov.pl

- Polityka historyczna stanowi jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania naszego państwa - powiedział Sekretarz Stanu w MSWiA, Sebastian Chwałek na wtorkowym seminarium ,,Polityka historyczna w kontaktach z partnerami zagranicznymi”.

Wtorkowe spotkanie zorganizował Zespół zadaniowy ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, któremu przewodniczy Sekretarz Stanu w MSWiA, Sebastian Chwałek. W seminarium udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym Sekretarz Stanu w MSZ – Jan Dziedziczak, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz specjaliści z zakresu historii i polityki historycznej oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych z całej Polski.

Seminarium wpisuje się w aktualną politykę promocyjną Polski, która nawiązuje do obchodów ważnych z historycznego punktu widzenia rocznic oraz towarzyszących im wydarzeń. Obradowano w dwóch panelach. Panel pierwszy dotyczył priorytetów polityki historycznej, w szczególności w dyplomacji. Wspomniano także o działaniach Instytutu Pamięci Narodowej, skierowanych na promocję polskiej historii i narracji historycznej, a także omówiono wieloletni Program Niepodległa na lata 2017 – 2021. Panel drugi obejmował działania promocyjne z naciskiem na historyczny aspekt kreowania wizerunku Polski. Podjęto temat promocji Polskiego Państwa Podziemnego, jako ważnego elementu obrazu polskiej historii, a także podkreślono rolę Muzeum Historii Polski w perspektywie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Omówiono także działalność Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Głównym przesłaniem wykładów było uświadomienie odbiorcom, że naszym priorytetem i obywatelskim obowiązkiem jest budowanie wizerunku Polski - kraju, o wielkim potencjale, bogatej historii i kulturze - jako ważnego partnera w kontaktach politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych. Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w MSZ podkreślił, że budowanie dobrego imienia Polski, to proces wieloletni. To inwestycja w przyszłość. Podczas spotkania podkreślono, że dobrze prowadzona polityka historyczna służy budowaniu jedności społeczeństwa, wzmacnia potencjał Polski oraz utrwala pozytywny wizerunek Państwa na arenie międzynarodowej. Wspomniano również o ważnej roli samorządów i organizacji pozarządowych, które aby sprostać temu wyzwaniu, powinny szczególną uwagę zwrócić na przekłamania historyczne oraz manipulacje faktami historycznymi w kontaktach z partnerami zagranicznymi.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania własnych doświadczeń i realizowanych projektów, które będą pomocne w przyszłym udoskonalaniu strategii polityki historycznej kraju.

Spotkanie posłuży do nakreślenia kierunków dalszych prac Zespołu zadaniowego ds. promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim, a także przełoży się na organizację warsztatów, szkoleń, seminariów czy konferencji. a

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)