Multimedia

Narada ambasadorów i konsulów generalnych z państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Rosji i państw Kaukazu w Warszawiepiątek, 9 marca 2018, www.msz.gov.pl

– Zbiorowa pamięć o rodakach na Wschodzie jest obowiązkiem i zaszczytem – powiedział wiceminister Jan Dziedziczak otwierając dwudniową naradę ambasadorów i konsulów generalnych z państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Rosji i państw Kaukazu.

Uczestnicy narady z ogromnym uznaniem odnieśli się do roli przedstawicieli polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej, jaką na Wschodzie odgrywają w zakresie umacniania tożsamości narodowej osób polskiego pochodzenia, wspierania działalności kulturalnej, naukowej I środowiskowej oraz pielęgnowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Szczególnie wyróżniono zaangażowanie konsulów pełniących misję na Wschodzie w realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Polaka oraz repatriacją.

– Współpraca z Polonią i Polakami za granicą jest jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej – zaznaczył w inauguracyjnym wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji.

Na inauguracji narady polonijnej obecni byli przedstawiciele Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych partnerów instytucjonalnych i społecznych. Szeroką reprezentację instytucji państwowych zapewnili m.in. poseł Anna Schmidt – Rodziewicz - Przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu, senator Artur Warzocha - Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Adam Kwiatkowski - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele TVP Polonia oraz Fundacji: „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Wolność i Demokracja” i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Narada z udziałem ambasadorów i konsulów, która odbywa się w Warszawie w dniach 8-9 marca służy wymianie informacji i praktycznej koordynacji celów, działań i założeń polityki polonijnej realizowanej przez instytucje państwowe i organizacje społeczne.


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)