Multimedia

Minister Jan Dziedziczak: W CIEPIELOWIE POWSTANIE POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY BOHATERSTWO I OFIARĘ POLAKÓW I ŻYDÓWczwartek, 7 grudnia 2017, Radio Maryja

Już za rok w Ciepielowie ma powstać pomnik upamiętniający Bohaterstwo i Ofiarę Polaków i Żydów z tej właśnie miejscowości. W składzie komitetu budowy pomnika znaleźli się m.in. prezydencki minister Wojciech Kolarski i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Przez lata Polacy ratujący Żydów nie byli odpowiednio docenieni i upamiętnieni – podkreśla minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski.

Do tego fragmentu polskiej historii, który powinien być przedmiotem naszej dumy, a przez wiele lat za sprawą polskich zaniedbań nie był szeroko znany, a na dodatek za sprawą pewnej zmiany narracji historycznej, która dokonała się w Europie Zachodniej w zachodnim świecie, stał się dla polskiej racji stanu problemem. Polska zapomniała o swoich bohaterach – powiedział Wojciech Kolarski.

Podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich za choćby najmniejszy przejaw pomocy Żydom groziła kara śmierci. Pomimo zagrożenia represjami ze strony Niemców, wielu Polaków wykazywało się wyjątkową odwagą, aby ocalić przed zagładą ludność żydowską, płacąc tym samym najwyższą cenę, swoje życie – zauważa wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

W Polsce tej pomocy zostało udzielonej najwięcej. Dodajemy, że w innych krajach Europy Zachodniej za analogiczną pomoc niekiedy groził mandat, mimo to tej pomocy udzielonej było znacznie mniej – zaznaczył Jan Dziedziczak.

Obecnie w Polsce podejmuje się próbę przywracania pamięci o Polakach niosących pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. W Ciepielowie koło Radomia powrócono do koncepcji budowy pomnika upamiętniającego Bohaterstwo i Ofiarę Polaków i Żydów z Ciepielowa. To w tej miejscowości 6 grudnia 1942 roku miejscowi żandarmi niemieccy spalili żywcem za ukrywanie Żydów 34 Polaków. Kamień węgielny pod pomnik w Ciepielowie został wmurowany w 1990 roku. Z kolei w 2009 roku, jako miejsce, w którym stanie pomnik, wyznaczono park w Ciepielowie.

Jestem pewny, że w 2018 roku, kiedy będziemy kultywować już 100lecie niepodległości Polski, spotkamy się w Ciepielowie na odsłonięciu pomnika – powiedział Artur Szewczak, wójt Ciepielowa.

Według szacunków, w ramach pomocy ratowania Żydów w całej okupowanej Polsce zginęło od kilkuset do ponad tysiąca stu Polaków.

Badania Anthoniego Polanskiego z Oxford University i też słynna książka „Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy” pokazująca tych 30 tysięcy Żydów, którzy się ukrywali i kilkanaście tysięcy z nich, których przetrwało, to nikt nie mógł zostać ocalony bez pomocy kilku Polaków, a więc jest czymś głęboko niesprawiedliwym również ta wielka i wspaniała lista Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, ponieważ jeśli w Holandii, Belgii czy Francji można było pójść do więzienia albo zostać ukarany karą grzywny, w Polsce była okrutna śmierć – wskazał Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Ich heroiczność została upamiętniona między innymi nie tylko w Markowej, ale także w Toruniu, gdzie w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II istnieje Kaplica Pamięci z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów.

Chciałbym raz jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować środowiskom z Torunia, ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za wspaniałą inicjatywę Kaplicy Pamięci. Miejsca, gdzie pokazujemy polskich bohaterów, pokazujemy skalę pomocy Żydom przez Polaków i jest to przedstawione w takim kontekście, że ta ogromna pomoc była w miejscu, gdzie cena za nią była najwyższa – podkreślił Jan Dziedziczak.

Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów ma być obchodzony 17 marca. Stosowny projekt ustawy w tej sprawie jest już w Sejmie.
-
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)