Multimedia

Minister Jan Dziedziczak na Narodowym Kongresie Rodziny w Ostrowieśroda, 4 października 2017, Ostrow.naszemiasto.pl

Narodowy Kongres Rodziny odbywa się w środę w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w nim bierze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Kongres zgromadził ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, włodarzy miast i gmin oraz parlamentarzystów. Uczestnicy odbywającej się w sali Ostrowskiego Centrum Kultury debaty podejmują kwestie potrzeb współczesnej rodziny, nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez samorządy oraz wspierania postaw rodzicielskich. Organizatorzy, doceniając rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki rodzinnej zaprosili do udziału w kongresie przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Przed rozpoczęciem kongresu minister Rafalska odwiedziła ostrowski żłobek oraz spotkała się z dziennikarzami. Poinformowała, że według stanu na 30 września wniosek o przejście na emeryturę według nowych zasad złożyło około 160 tysięcy osób spośród około 400 tysięcy uprawnionych do tego kroku. W tym gronie jest wiele osób pobierających do tej pory świadczenia przedemerytalne bądź zasiłki dla bezrobotnych.

Galeria

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)