Multimedia

Jutrosin. Rondo w Jutrosinie nazwane imieniem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W Rawiczu będzie rondo im. księdza Zakrzewskiegoczwartek, 11 listopada 2021

Pierwsze - i jak dotąd jedyne - rondo w Jutrosinie ma w końcu nazwę. Decyzją radnych nosi imię Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość związana z nadaniem imienia odbyła się 11 listopada 2021 roku. Z propozycją nazwania ronda w Rawiczu imieniem innego duchownego wystąpił natomiast

Rondo Jutrosin
Kilka miesięcy temu w Jutrosinie trwała debata, czyje imię powinno nosić pierwsze w mieście rondo. Ostatecznie zdecydowano się na prymasa Wyszyńskiego, chociaż sporo mieszkańców było za uhonorowaniem w ten sposób jutrosinianki Krystyny Łybackiej.

Rondo byłej minister czy prymasa? Radni zadecydowali
Radni z Jutrosina podjęli decyzję w sprawie nadania imienia rondu znajdującemu się na ulicy Wrocławskiej. Nie uwzględniono propozycji Młodej Lewicy, która proponowała imię Krystyny Łybackiej. Pierwsze…

Ostatecznie rondo otrzymało nazwę "Rondo Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia". Uroczystość nadania imienia odbyła się w Dniu Święta Niepodległości - 11 listopada 2021 roku. Z tej okazji do Jutrosina przyjechali m.in. sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak i biskup pomocniczy senior Zdzisław Fortuniak. W uroczystościach brali również udział ks. proboszcz Tadeusz Jaskuła, burmistrz Romuald Krzyżosiak, przedstawiciele samorządu, miejscowi Bracia Kurkowi, organizacje katolickie, druhowie i mieszkańcy.

Przy rondzie stanął obelisk ufundowany przez jednego z mieszkańców, na którym umieszczono tablice z nazwą skrzyżowania. Wartę honorową wystawili uczniowie klas mundurowych z Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie.

Rawicz. Rondo "przy Tesco" również duchownego?
Nieoczekiwanie podczas wczorajszych obchodów Święta Niepodległości w Rawiczu padła propozycja nazwania nowego rawickiego ronda, które powstaje tuż przy zakładzie karnym. W swoim przemówieniu zgłosił ją zastępca burmistrza Paweł Szybaj. Skrzyżowanie miałoby nosić imię innego duchownego - księdza Zdzisława Zakrzewskiego.
Ks. Zdzisław Zakrzewski z Golejewka był działaczem niepodległościowym, historykiem, literatem. W pamięci pozostał jako działacz niepodległościowy z Rawicza, jako prezes Rady Ludowej na powiat rawicki. Obok Ignacego Buszy był jedną z głównych postaci w walce o niepodległość na ziemi rawickiej.

Propozycja nazwania ronda imieniem księdza padła już w przeszłości, przy okazji uruchomienia mini ronda przy Pomniku Żołnierza Polskiego u zbiegu ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki oraz Wojska Polskiego. Wtedy nie zdecydowano się na taką możliwość. Czy teraz będzie inaczej? Dowiemy się w przyszłości.
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)