Multimedia

Jan Dziedziczak: Edukacja to temat numer jedenponiedziałek, 18 stycznia 2016, WilnotekaLT

Sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie jest dla nas tematem najważniejszym - zapewnił przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odpowiedzialny m.in. za sprawy polonijne. Wiceminister Dziedziczak przyjechał do Wilna, żeby porozmawiać o problemach mieszkających na Litwie Polaków.
Już na wstępie spotkania, które odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Jan Dziedziczak zaznaczył, że problemy mieszkających na Litwie Polaków są dla niego ważne, gdyż emocjonalnie jest związany z Wileńszczyzną: "Moja rodzina tutaj mieszkała, mama tutaj się urodziła. Tym bardziej czuję się współodpowiedzialny za to, co się będzie działo tutaj, w Wilnie, na Wileńszczyznie, z naszymi rodakami. Tematów jest wiele, wiele trzeba poprawić. Rząd deklaruje, że zrobi wiele, by pomóc społeczności polskiej. Nie zaprzestaniemy tego tematu".

Tematem numer jeden - co minister Dziedziczak podkreślał niejednokrotnie - jest oświata. Jak zaznaczył, pierwsze decyzje już zapadły: rząd polski będzie przyznawał pomoc finansową w wysokości 500 złotych dla każdego ucznia klasy pierwszej i maturalnej szkoły polskiej na Litwie. Uwzględnione zostaną również zgłoszone podczas spotkania prośby dotyczące wyjazdów do Polski na kolonie i obozy, organizowania kursów i szkoleń dokształcających dla nauczycieli i wydawania podręczników dla szkół polskich.

Podczas spotkania z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", Forum Rodziców Szkół Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie poruszone zostały również inne tematy, takie jak realizacja założeń traktatu polsko-litewskiego, zachowanie polskiego dziedzictwa i ochrona miejsc pamięci narodowej, obecność polskiej telewizji na Litwie, finansowanie działających na Litwie mediów polskojęzycznych. Podsumowując spotkanie, wiceminister Jan Dziedziczak powiedział Wilnotece, że była to bardzo interesująca rozmowa, której celem było przede wszystkim wsłuchanie się w głos polskiej społeczności.

Jan Dziedziczak zapewnił, że choć obecny rząd Polski dopiero rozpoczyna pracę, ma już plany związane z wspieraniem rodaków na Litwie.

Jan Dziedziczak: Edukacja to temat numer jeden
Jan Dziedziczak: Edukacja to temat numer jeden
Jan Dziedziczak: Edukacja to temat numer jeden
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)