Multimedia

J.Dziedziczak: 4 miliony dla Kalisza na remont Alei Wojska Polskiegoponiedziałek, 3 czerwca 2019, https://wkaliszu.pl

Prawie cztery miliony złotych dostało miasto Kalisz na remont Alei Wojska Polskiego. Pieniądze pochodzą z Rezerw Subwencji Ogólnej.


O przyznanie dofinansowania zabiegał poseł Jan Dziedziczak.

- Do dnia 8 lutego br. jednostki samorządu terytorialnego tj. miasta na prawach powiatu, zarządy województw i zarządy powiatów miały możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w 2019 r. zadań na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej
w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze dostało m.in. Kalisz i Leszno, a także powiat jarociński
– wyjaśnia poseł Dziedziczak.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;

- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;

- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej na rok 2019 wynosi 335 999 tys. zł.

- Wszystkie wnioski złożone we wskazanym terminie zostały przeanalizowane i zweryfikowane w zakresie zgodności z zapisami ustawowymi oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi we wrześniu 2018 r. przez stronę rządową i samorządową – poinformował poseł Jan Dziedziczak.

Uwzględniając uzgodnione kryteria resort infrastruktury opracował zestawienie zadań z propozycją dofinansowania. Materiał ten został uzgodniony z Ministrem Finansów oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prace nad podziałem rezerwy subwencji ogólnej kończy decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję ogólną dla danej jednostki samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą z powyższego podziału z przeznaczeniem na realizację konkretnego zadania.

(RED)

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)