Multimedia

Dziedziczak: Oczekujemy od władz Ukrainy poszanowania praw polskiej mniejszościczwartek, 11 lutego 2016, ZW.lt

Polskie dziedzictwo kulturowe „nie jest anty ukraińskie” – podczas IX Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w Łodzi powiedział wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak.

Łódzkie forum, w którym udział wzięło pół tysiąca gości, między innymi z Ukrainy, Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i innych państw Unii Europejskiej, było poświęcone kluczowym kwestiom modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego tego kraju.

,,Polska będzie wspierać proeuropejskie aspiracje Ukrainy, pomagać ukraińskiemu państwu w reformach, ale oczekuje od władz ukraińskich pełnego poszanowania praw polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej Ukrainę. Dlatego ukraińskie władze lokalne powinny otoczyć opieką zabytki polskiego dziedzictwa kulturowego. Zwłaszcza zaniedbane tam polskie cmentarze” – na jednym ze spotkań oświadczył Dziedziczak.

Minister podkreślił, że pierwszym bohaterem poległym w czasie walk na kijowskim Majdanie był obywatel Białorusi polskiego pochodzenia, co świadczy, iż ,,polskie dziedzictwo kulturowe „nie jest anty ukraińskie”.

Dziedziczak zadeklarował, że władze polskie i polskie społeczeństwo będą wspierali krymskich Tatarów prześladowanych przez władze rosyjskie okupujące bezprawnie zajęty Krym.

W swoim wystąpieniu polityk poruszył rosnący na Ukrainie kult Ukraińskiej Powstańczej Armii i jej ideowego przywódcy Stefana Bandery, a także przypomniał, że UPA i Stefan Bandera są dla Polski symbolami „zbrodni wojennych i ludobójstwa”.

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)