Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

ZAPRASZAMY MŁODYCH RODAKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA NA STUDIA DO POLSKI!czwartek, 31 marca 2022, polonia.gov.pl

Ruszył nabór do tegorocznej edycji programu stypendialnego ANDERS NAWA.

PROGRAM STYPENDIALNY DLA POLONII IM. GEN. ANDERSA - NAWA.
Program stypendialny dla Polonii im. Generała Andersa to jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (ANDERS NAWA). O stypendia może starać się polonijna i polska młodzież zamieszkała za granicą, zainteresowana podjęciem studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym i w języku polskim.
W tegorocznej, piątej edycji pojawiła się ważna nowość. O stypendia ANDERS NAWA na wszystkie stopnie studiów mogą aplikować również osoby posiadające polskie obywatelstwo. Warunkiem jest posiadanie także obywatelstwa innego kraju oraz zrealizowanie całego okresu kształcenia na poziomie szkoły średniej lub/i studiów I stopnia poza Polską. Zmiana ta ostatecznie eliminuje funkcjonującą od lat niesprawiedliwość. Młodzi ludzie mieszkający poza granicami, a posiadający polskie obywatelstwo byli bowiem do niedawna traktowani na równi z Polakami z Polski, pomimo iż cały cykl nauczania zrealizowali poza krajem, podobnie jak uprawnione do aplikowania o stypendium osoby o udokumentowanym polskim pochodzeniu lub posiadające Kartę Polaka. Wprowadzona dzięki NAWIE zmiana ostatecznie zlikwidowała dyskryminację osób, które urodziły się, mieszkały i uczyły poza granicami, natomiast zachowały lub potwierdziły polskie obywatelstwo.
- Program Anders NAWA łączy w sobie dwa cele. Z jednej strony to działanie wpisujące się w naszą misję, jaką jest zwiększanie potencjału polskiej nauki poprzez jej umiędzynarodowienie. Z drugiej strony chcemy zapewnić uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia szansę na jak najlepsze wykształcenie przy jednoczesnym zapewnieniu jej łączności z krajem przodków, jego kulturą i historią. Popularność tego stypendium i liczba składanych co roku aplikacji to dowód, że polonijna młodzież chce pamiętać o swoich korzeniach i docenia możliwość studiów w Polsce – mówi Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
- Systematyczne zwiększanie zasięgu Programu, wzmacnianie jego promocji za granicą oraz stała rozbudowa oferty, pozwalają dziś po raz pierwszy od 2018 r., zaprosić na studia II stopnia osoby, które posiadają także polskie obywatelstwo, co do niedawna wykluczało ich z możliwości ubiegania się o stypendia polonijne. Warunkiem jest także obywatelstwo innego kraju oraz fakt, iż cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia zrealizowały poza granicami. Rozwiązanie to umożliwia ubieganie się o stypendium jeszcze większej liczbie zdolnej młodzieży polonijnej - mówi Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
Szczegóły programu oraz terminy składania wniosków znajdują się na stronie:

Anders NAWA – szansa dla zdolnej młodzieży o polskich korzeniach na łączność z krajem - NAWA
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)