Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno
Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277
Od 2 do 15 sierpnia Biuro Poselskie bedzie nieczynne z powodu urlopu.
Zachęcamy do kontaktu e-mail.
leszno@dziedziczak.pl


Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz
Pracownicy
tel. 607 171 532 Żaneta Lasiecka - Stodolna

Godziny otwarcia:
09.00 - 15.00

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” dla polonijnych nauczycieli ze Skandynawiiponiedziałek, 9 października 2017, www.msz.gov.pl

Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak otworzył sympozjum pt. „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej”, w którym wzięli udział nauczyciele z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii.

Pan Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych otworzył zorganizowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii sympozjum pt. „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej”, które odbyło się w dniach 7-8 października 2017 r. W konferencji wzięli udział nauczyciele z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii, zarówno uczący języka polskiego, jak i w języku polskim w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych, szkołach publicznych oraz społecznych w swoich krajach.

Mininister J. Dziedziczak podziękował zgromadzonym nauczycielom, przedstawicielom rodziców oraz reprezentantom organizacji zaangażowanych w rozwój polskiej edukacji za granicą za ich zaangażowanie w pielęgnowanie polskości wśród najmłodszego pokolenia emigracji. „Dziś patriotyzm przejawia się inaczej niż w czasach wojny. Patriotyzm to trud, jaki wkładają Państwo w zapewnienie dzieciom możliwości skorzystania z dostępnych form polskiej edukacji za granicą, często także w dni wolne od pracy. To również rozmowy z dziećmi po polsku w rodzinnych domach. Dając dzieciom język polski, traktujecie Państwo najmłodszych podmiotowo, ofiarowując im narodową tożsamość i gwarantując im możliwość poznania swych korzeni i, jeśli tego zapragną, – powrotu do nich”.

Sympozjum poświęcone było przede wszystkim metodologii nauczania historii Polski, z uwzględnieniem kontekstu polonijnego oraz potrzeb uczniów polskich żyjących na emigracji. Korzystając z różnych podstaw programowych obowiązujących w poszczególnych krajach nordyckich, a mających zastosowanie do nauczania języka polskiego jako ojczystego z elementami wiedzy o Polsce, nauczyciele zyskali okazję, aby wymienić doświadczenia i zaprezentować stosowane w nauczaniu historii metody oraz instrumenty edukacyjne. Prof. dr hab. S. Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówił m.in. o najnowszych formach nauczania historii, z kolei p. Karol Madaj zaprezentował ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, która może być wykorzystywana jako ciekawe narzędzie krzewienia wiedzy o najnowszych dziejach Polski.


Konferencji towarzyszyły także warsztaty historyczne dla młodzieży, które przeprowadził p. K. Madaj z IPN. W sobotę 7 bm. spotkał się on z uczniami SPK w Kopenhadze, zaś w niedzielę z młodzieżą zgromadzoną przy Polskiej Misji Katolickiej.

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)