Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Polonijne Forum Ekonomiczne 2022czwartek, 8 września 2022, https://www.gov.pl/web/polonia/podsumowanie-polonijnego-forum-ekonomicznego-2022?fbclid=IwAR0Mdkx-uBuXdRS9yU5QgwaVBszG5Fo6pmNrTv8gU6u7uo92rMguUtXyajE

W dniach 6-8 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne, a w jego ramach Forum Polonijne pod przywództwem Ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.
Podczas wydarzenia prelegenci poruszyli tematy związane m.in. z promocją Polski za granicą, nauką języka polskiego przez naszych Rodaków za granicą czy działaniami instytucji na rzecz Polaków mieszkających poza Polską. Podczas uroczystej Gali w dniu 7 września Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą wręczył Nagrodę Forum Polonijnego Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu.

6 września Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą zainicjował Forum Polonijne, które odbyło się już po raz trzeci pod jego przywództwem. Współorganizatorami byli Instytut Studiów Wschodnich oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Podczas pierwszego panelu został wyświetlony film z pierwszego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, którego misją jest koordynacja działań resortów adresowanych do Polaków za granicą. W panelu wzięli udział Janusz J. Tomczak - Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Dariusz Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusz Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Ks. Prof. Ryszard Czekalski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jarosław Narkiewicz - Wiceprezes Związku Polaków na Litwie, Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Teresa Berezowska - Przewodnicząca Rady Polonii Świata.

7 września Minister Jan Dziedziczak poprowadził panel pt. „Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM”. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i środowiska polonijne na całym świecie wspierające budowanie wizerunku Polski za granicą. W panelu wziął udział Stefan Tompson – bloger i ekspert ds. komunikacji, który podkreślił, że jako Polak urodzony za granicą, czuje dumę z Polski, a patriotyzm warto promować wśród młodych Polaków przez platformy internetowe takie jak TikTok. Zygmunt Jaczkowski - Prezes Fundacji Caritas Super Omnia Est im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego przedstawił projekt „Pro Amico Vincenti” dedykowany młodzieży harcerskiej. Natomiast Prof. Zbigniew Krysiak - Prezes Fundacji Instytut Myśli Schumana zaprezentował projekt „Animatorzy Wizerunku Polski w Europie”. Artur Kondrat - Prezes Fundacji Polska360 opowiedział o „Portalu ekspercko - społecznościowym Polska360.org”. Na zakończenie panelu, Andrzej Kempa - Przewodniczący Federacji Polaków w Austrii opowiedział o Centrum Rozwoju Lokalnego oraz o zadaniu pn. „Vivat Jan III Sobieski”, który ma promować wśród młodego pokolenia Polonii austriackiej wspaniałą polską historię związaną z królem, który zwyciężył pod Wiedniem. Polacy za granicą powinni działać w krajach, w których mieszkają. Komunikacja i wyraźny przekaz to podstawa promocji polskości.

Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą - prezentacja i wnioski z wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM

Następny panel pt. „Współczesne wyzwania edukacji polonijnej - oferta wsparcia państwa polskiego dla edukacji” ukazał szkolnictwo polonijne i szkolnictwo polskie na świecie w szerokiej perspektywie. Jan Badowski - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stwierdził, że bardzo istotne jest, aby polskie dzieci za granicą zachowały znajomość języka polskiego i mogły w przyszłości wrócić do Polski. Warto podkreślić, że Kancelaria Premiera zapewnia wsparcie szkołom. Sławomir Kowalski - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspomniał, że celem działań MSZ jest zachowanie polskości, pomimo procesów asymilacyjnych. Podstawą jest nauczanie języka polskiego, ważne jest wychowanie do wartości, postaci wielkich Polaków. Drugim elementem są działania skierowane do rodziny, do dzieci dla których emigracja rodziców jest bardzo trudnym doświadczeniem. W panelu wziął również udział Piotr Semeniuk - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który podkreślił, że bardzo ważne jest umiędzynarodowienie edukacji. Justyna Kralisz - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą opowiedziała o działaniach podejmowanych w zakresie kształcenia na odległość i o pracy polskich nauczycieli poza granicami naszego kraju. Panel poprowadziła w imieniu Pełnomocnika Mariola Szczypiń, ekspert w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Współczesne wyzwania edukacji polonijnej - oferta wsparcia państwa polskiego dla edukacji

Następny panel, który poprowadził Minister Jan Dziedziczak dotyczył polskich uczelni otwartych dla Polaków z zagranicy na przykładzie amerykańskim. Obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka mają w naszej Ojczyźnie możliwość studiów bez opłat. Często te osoby pozostają w naszym kraju i wzbogacają nasz kraj, a nawet jeśli wracają, to są ambasadorami polskości poza granicami Polski. Prof. Marek Rudnicki, przedstawiciel University of Illinois, Chicago opowiedział o polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych i stwierdził, że duże znaczenie dla polonijnych studentów ma networking. Dr Dorota Andraka - Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce stwierdziła, że ważne jest informowanie młodych Polaków uczących się za granicą o możliwościach związanych ze studiami w Polsce. Polskość trzeba mieć w sercu i w głowie. Organizacje polonijne powinny współpracować i nie powinno być między nimi konkurencji. Dr Dawid Kostecki - Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zwrócił uwagę na propozycje Agencji Wymiany Akademickiej dla studentów z Zachodu. Opowiedział o konsultacjach z partnerami USA oraz aktualizacji terminarza i dostosowania go do aktualnych potrzeb.

Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy. Wyobrażenia, realia. Możliwości; przykład amerykański

Panel „Programy pomocy Rodakom z Ukrainy, posiadaczom Karty Polaka” pokazał skuteczne działania polskiego rządu na rzecz osób posiadających Kartę Polaka oraz ich najbliższych, które przybyły do Polski w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Dyskusja stanowiła refleksję nad programami pomocowymi dla naszych Rodaków. Minister Szymon Szynkowski vel Sęk - Sekretarz stanu do spraw Polityki Europejskiej, Polonii oraz Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stwierdził, że od razu po wybuchu wojny, polskie władze podjęły natychmiastowe działania mające na celu pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka uciekającym przed wojną. Warto podkreślić, że dzięki zmianie przepisów, obecnie wnioski o jej wydanie można składać w każdym urzędzie wojewódzkim. Lilia Luboniewicz - Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” przedstawiła doświadczenia związane z pomocą Polakom, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie. Sebastian Jaworowski ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedstawił działania pomocowe swojej organizacji polegające na transporcie najpotrzebniejszych materiałów i stworzeniu centrów koordynacji pomocy osobom przybywającym z Ukrainy. Artur Niemczyk - Prezes Fundacji „Polski Zespół Humanitarny” opowiedział o wsparciu osób z mniejszych miejscowości na Ukrainie, do których trudniej dotrzeć i dużej roli Kościoła. Dr Marek Sobisz - Dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie stwierdził, że Polacy okazali niesamowity odruch serca ofiarom wojny na Ukrainie i wsparciu Kościoła katolickiego. Juliusz Szymczak-Gałkowski - Członek Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” podziękował za wsparcie dla koordynacji współpracy między organizacjami pozarządowymi wspierającymi naszych Rodaków na wschodzie. Pod koniec panelu Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - Metropolita Lwowski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy podziękował w imieniu Polaków na Ukrainie za wszelką pomoc udzieloną po wybuchu wojny. Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą podziękował przedstawicielom organizacji za pomoc dla naszych Rodaków z Ukrainy.

Programy pomocy Rodakom z Ukrainy, posiadaczom Karty Polaka

Ostatni panel, który poprowadził Jan Dziedziczak w dniu 7 września dotyczył działań administracji rządowej i instytucji na rzecz Polonii. Dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że istotą działalności jego instytucji jest polityka pamięci. Funkcją IPN jest powracanie do ludzi i zachowanie w pamięci osób, którzy pracowali, żyli i umierali za Polskę. Gdyby nie współpraca z Polonią i wspólnotami polonijnymi nie byłyby możliwe liczne działania takie jak otwieranie cmentarzy czy powstanie pomników. Dr Domnik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opowiedział o bazie organizacji polonijnych dostępnej online. Obecnie w bazie znajduje się blisko 9000 podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach i ich dane kontaktowe. Prezes GUS docenił współpracę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie. Wśród panelistów znalazł się również Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób represjonowanych, który przedstawił działania swojej instytucji wspierające weteranów i upamiętniające wydarzenia II wojny światowej, a także działalność opozycji demokratycznej przed 1989 r. Warto podkreślić, że najwięcej osób z uprawnieniami kombatanckimi poza Polską mieszka w Izraelu, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Działalność takich instytucji jak IPN, GUS czy UdKiOR to ochrona interesu państwa polskiego.

Działania administracji rządowej na rzecz Polonii - podsumowanie i plany, przykłady działań

Wieczorem 7 września odbyła się uroczysta gala XXXI Forum Ekonomiczne Karpaczu. Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą miał zaszczyt wręczyć Nagrodę Forum Polonijnego Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu. Arcybiskup podziękował za pomoc wszystkim osobom wspierającym potrzebujących na Ukrainie i powiedział, że to w ich imieniu przyjmuje nagrodę. Wszystkie te działania to wyraz ludzkiej solidarności oraz miłości do bliźniego. Podczas uroczystości zostały przyznane także nagrody Forum Ekonomicznego. Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego został Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelensky. Tytuł Firmy Roku przyznano Polsat Plus, a Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej otrzymała natomiast Doktor Irena Eris.

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)