Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zapytanie w sprawie przebiegu i skali procesu restytucji mienia przez kościoły i związki wyznaniowe w Polscewtorek, 6 maja 2008

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie poselskie pana posła Jana Dziedziczaka, z dnia 10 bm., zawierające prośbę o informację na temat statusu budynku użytkowanego przez Muzeum Regionalne w Lesznie oraz o skali procesu restytucji mienia przez Kościoły i związki wyznaniowe, pragnę przedstawić, co następuje.

Według informacji przekazanych przez Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w interesującej pana posła sprawie toczyło się postępowanie przed Pierwszym Zespołem Orzekającym Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z wniosku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Narutowicza 31. Orzeczeniem z dnia 12 czerwca 2000 r. proces rewindykacji zakończył się, jednak roszczenia wnioskodawcy zostały zaspokojone tylko częściowo. W dniu 22 grudnia 2004 r. została zawarta ugoda w pełni zaspokajająca wszelkie roszczenia wnioskującej gminy, objęte ww. postępowaniem regulacyjnym (sygn. akt WKŻ-I-249/99).

Jednocześnie informuję, że do wzmiankowanej komisji regulacyjnej wpłynęły 5544 wnioski. Wszczęto 5504 postępowania i odbyło się 3845 rozpraw. 1370 postępowań zostało całkowicie lub częściowo zakończonych, z czego:

- 370 zakończono ugodą,

- 243 zakończono orzeczeniem całkowicie lub częściowo uwzględniającym wniosek,

- 441 zakończono wydaniem orzeczenia o umorzeniu postępowania regulacyjnego,

- 200 zakończono orzeczeniem o oddaleniu lub odrzuceniu wniosku,

- 34 - nie uzgodniono orzeczenia,

- 12 postępowań zostało zawieszonych.

Mam nadzieję, że pan poseł przyjmie powyższe wyjaśnienia za satysfakcjonujące.

Łączę wyrazy szacunku

Podsekretarz stanu

Tomasz Merta

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2008 r.Administrator strony: Błażej Wojtyła

+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)