Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył minister Jan Dziedziczak podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.czwartek, 1 września 2022, https://kalisz.naszemiasto.pl/medale-komisji-edukacji-narodowej-dla-dwoch-nauczycielek-z/ga/c1-8974849/zd/74851753

Dwie nauczycielki z powiatu kaliskiego zostały odznaczone Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Krystynie Trzebińskiej i Dorocie Krystynie Frątczak medale wręczył minister Jan Dziedziczak podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie było wyjątkowe. Gościł na nim m.in. minister Jan Dziedziczak, a głównym powodem jego obecności było wręczenie w imieniu ministra edukacji narodowej, najwyższych odznaczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odznaczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymały:
Krystyna Trzebińska - nauczyciel z 38 letnim stażem pracy pedagogicznej. W 1982r , po ukończeniu studiów w WSP w słupsku, kierunek matematyka, rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Ciepielewie gm. Lisków. Od 2003 r. pracuje jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie, gdzie przyczyniła się do wielu uczniowskich sukcesów w konkursach matematycznych. W 2002 r. ukończyła szkolenie na egzaminatora OKE. Przez 21 lat była opiekunem Samorządu Uczniowskiego, w którym aktywnie działała na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Była opiekunem nauczycieli kontraktowych oraz liderem Zespołu Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych. Organizowała w ZS nr 1 akcję krwiodawstwa. Doskonaliła warsztaty pracy biorąc czynny udział w konkursach, warsztatach, seminariach i konferencjach. Od 20-7 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Za pracę zawodową otrzymała nagrodę Inspektora Oświaty, Dyrektora Szkoły, Starosty Kaliskiego (2010) oraz w 2012 r. odznakę Złoty Medal za Długoletnią Służbę od Prezydenta RP. Od 2015 r jest emerytowaną nauczycielką matematyki wciąż aktywną zawodowo.

dr Dorota Krystyna Frątczak - w latach 1981-2010 pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego w szkole podstawowej, najpierw w Strzałkowie, a od 1993 r. w Liskowie. W 1990 r. ukończyła pedagogikę w zakresie nauczania początkowego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej uzyskała w 1996 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2001 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od 2006 r. jest zatrudniona jako starszy wykładowca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu. Była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów działającego przy Zakładzie Nauk o Edukacji, koordynatorem specjalności edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim, opiekunem roku, opiekunem praktyk pedagogicznych, przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej, członkiem Rady Programowej WPA. Była współorganizatorką licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi w Kaliszu oraz powiecie kaliskim. Jest autorką licznych publikacji dotyczących twórczości plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w kontekście środowiska rodzinnego, tematyki oświaty i wychowania w środowisku wiejskim oraz popularyzacji wiedzy o księdzu Wacławie Blizińskim. W 2017 r. i 2020 otrzymała Nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego w ramach Stowarzyszenia Regionalna Grupa Historyczna „Schondorf” w Liskowie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie było wyjątkowe również dlatego, że od 1 września placówka ma nowego dyrektora. Została nim Angelika Dryjańska, którą powitali uczniowie i cała szkolna społeczność oraz starosta kaliski Krzysztof Nosal. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli również uczniowie klas pierwszych, którzy wstąpili w progi szkoły.
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)