Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Jan Dziedziczak: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własnośćsobota, 13 lutego 2021, https://www.7dnikalisza.com/artykul/-jan-dziedziczak-przeksztalcenie--uzytkowania

Na prośbę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości na zasadach użytkowania wieczystego, Minister Jan Dziedziczak zwrócił się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.Bowiem od stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności, co reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.

Czy istnieje możliwość podobnego przekształcenia prawa rzeczowego w stosunku do pozostałych użytkowników wieczystych?

Minister zwrócił również uwagę na fakt, że aktualny stan prawny powoduje, iż niektóre gminy wykorzystują instytucję użytkowania wieczystego, podnosząc opłaty roczne powołując się na wzrost wartości danych nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy poprosili Ministra Jana Dziedziczaka o interwencję w tej sprawie, uważają że korzystniejszym rozwiązaniem dla nich byłby zakup nieruchomości za środki pochodzące z kredytu, ponieważ kwota jak i okres spłaty byłby mniejszym obciążeniem niż warunki narzucone przez właściciela nieruchomości.

W tym przypadku odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ucieszyła grupę przedsiębiorców. Aktualnie prowadzone są analizy, które pozwolą na określenie kierunków działań legislacyjnych w ramach kolejnego etapu likwidacji użytkowania wieczystego. Celem tych zmian będzie zagwarantowanie przedsiębiorcom możliwości korzystania oraz inwestowania na nieruchomościach stanowiących przedmiot własności innych podmiotów. Należy zwrócić uwagę, że umożliwienie przedsiębiorcom będącym użytkownikami wieczystymi uzyskania własności gruntu powinno odbywać się z poszanowaniem przepisów o pomocy publicznej, do czego Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest w związku z ratyfikowaniem Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zbycie nieruchomości publicznej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej po cenie niższej niż rynkowa, może być bowiem kwalifikowane jako udzielenie niedozwolonej pomocy publicznej, a w konsekwencji powodować po stronie przedsiębiorcy obowiązek zwrotu jej równowartości. W tym stanie rzeczy założenia zmian w obowiązujących przepisach przewidujące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej wymagają uzgodnień z Komisją Europejską w celu eliminacji ryzyka przyjęcia rozwiązań niezgodnych z zasadami udzielania pomocy publicznej.

śr, 10.02.2021, autor: Red za Wincenty Nowak/Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)