Biuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Słowiańska 55A zobacz na mapie
64-100 Leszno

Pracownicy
Ewa Rosik
tel. 65 5204277

Godziny otwarcia:

pn- pt. 08.00 - 14.00

Jan.Dziedziczak@sejm.plBiuro Poselskie Posła Jana Dziedziczaka
ul. Zamkowa 18-20 zobacz na mapie
62-800 Kalisz

Pracownicy:
Wincenty Nowak
tel. 601-779-606

Godziny otwarcia:
pn-pt. 08.00 - 10.00

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Formularz kontaktowy

imię i nazwisko:
adres e-mail:
treść wiadomości:

Aktualności

Ingres biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowiczasobota, 12 lutego 2022, polonia.gov.pl

12 lutego 2022 roku Pan Minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą uczestniczył w Ingresie księdza biskupa Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie.

Powitanie Biskupa Polowego, ks. Wiesława Lechowicza ze sztandarem Wojska Polskiego
To szczególne wydarzenie jest ważne także dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, ponieważ biskup Wiesław Lechowicz od 11 lat sprawuje funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. W ub. roku został wybrany na kolejną kadencję. W ramach pełnionych obowiązków koordynuje duszpasterskie działania służące przekazywaniu i pogłębianiu tożsamości chrześcijańskiej i patriotycznej wśród polskich emigrantów. Wśród wielu inicjatyw na uwagę zasługują między innymi międzynarodowe Kongresy Młodzieży Polonijnej i Kongresy Rodzin Polonijnych. Systematycznie odwiedzając ośrodki polonijne, współpracuje z instytucjami i działaczami polonijnymi na całym świecie. Jest też w stałym kontakcie z przedstawicielami Kościołów lokalnych, gdzie realizuje się duszpasterstwo polskojęzyczne.

Za wybitne zasługi swojej działalności na rzecz polskiego dziedzictwa narodowego oraz środowisk polonijnych został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W swojej jedenastoletniej podróży duszpasterskiej, podczas której spotykał się z Polonią i Polakami, inicjował nowe pomysły w polonijnych parafiach i działających przy nich organizacjach duszpasterskich. Poprzez integrację grup polonijnych i duszpasterskich pielęgnował polskie dziedzictwo patriotyczne. Dzięki Jego zabiegom powołano biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, działające przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Biuro zajmuje się integracją i pośrednictwem pomiędzy polonijnymi ośrodkami misyjnymi a środowiskami Kościelnymi w Polsce.

Ze wspólnych spotkań z Polonią, biskup Lechowicz wspomina spotkania z Polakami żyjącymi w Brazylii i Argentynie, którzy posługiwali się językiem polskim tylko podczas liturgii w kościele. Podczas kolejnych podróży, udzielał sakramentu bierzmowania polonijnej młodzieży oraz uczestniczył w lokalnych jubileuszach polonijnych. Współtworzył pielgrzymki do Rzymu. Biskup Lechowicz odbywał duszpasterskie spotkania z Polakami pielgrzymującymi do Lourdes. Odwiedził Polaków mieszkających na wszystkich kontynentach w tym w większości krajów Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Będąc cały czas w drodze, docierał tam, gdzie nadal istnieje potrzeba obecności polskiego biskupa.


Obecnie Papież Franciszek mianował księdza Wiesława Lechowicza, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej - biskupem polowym Wojska Polskiego.


Życiorys

Bp Wiesław Lechowicz urodził się 22 grudnia 1962 r. w Dąbrowie Tarnowskiej jako syn Bolesława i Władysławy z domu Piętak. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Żabnie, podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W 1981 roku, po złożeniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył je obroną pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez rok w parafii pw. św. Jadwigi w Dębicy. W 1992 roku został skierowany przez biskupa tarnowskiego, Józefa Życińskiego na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej w Ateneo Romano della Santa Croce. Podczas studiów w Rzymie obronił pracę licencjacką (Il concetto di comunicazione e la sua ricezione nel magistero di Giovanni Paolo II”) i doktorską („Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione”).

Po powrocie ze studiów w 1996 roku pracował najpierw rok w parafii pw. św. Mikołaja w Bochni, a następnie w parafii pw. Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1996 roku zostały mu powierzone wykłady z homiletyki, a następnie także z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowany kapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. We wrześniu 1999 roku został zwolniony z tych obowiązków i ustanowiony prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył mu urząd rektora WSD. W trakcie swoich obowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracy licencjackiej („Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego – diecezjalnego”). Oprócz obowiązków w macierzystej diecezji angażował się w prace Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości. 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 roku w Katedrze tarnowskiej z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Lechowicz pełnił najpierw funkcję duszpasterza ds. powołań. Podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu w listopadzie 2011 roku został wybrany Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i przewodniczącym Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Od 2015 roku wypełniał zadania Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w pełnym wymiarze czasowym. Za zgodą Stolicy Apostolskiej został zwolniony z obowiązków w diecezji macierzystej. Zamieszkał w Warszawie, gdzie założył Biuro ds. Duszpasterstwa Emigracji przy Sekretariacie Episkopatu.

W ramach KEP bp Lechowicz wchodził ponadto w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa; Duszpasterstwa; Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych; Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Był również członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

15 stycznia 2022 roku papież Franciszek mianował go biskupem ordynariatu polowego.
+ dodaj komentarz

adres e-mail nie zostanie opublikowany

 
Copyright © 2012 Jan Dziedziczak   |   Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mVote)